Br. Hanssens anleggsdrift AS selger sin eierandel på fem prosent i Frøya flyplass DA. Hitra kommune er blant andelseierne som har forkjøpsrett ved salg av aksjer. Kommunen eier 20 prosent av flyplassen.

Saken skal nå opp til politisk behandling i Hitra formannskap.

Men rådmannen mener eierskapet i flyplassen er en økonomisk risiko for Hitra kommune, og ønsker ikke å bruke forkjøpsretten. Dette er på bakgrunn av at selskapet de fleste år har gått med underskudd, og at kommunen tilsammen har overført tilsammen 364.493 kroner for å dekke tap, og tilskudd.