Har ikke helt lyktes ennå, men har heller ikke gitt opp