Brøt opp gjerdet og tok med seg ni store påhengsmotorer