Det er plantet en million av disse på Frøya. Nå settes det av store summer til å bekjempe dem