Vil selge del av boligfeltet til privat utbygger

Fra reguleringsplan for Beinskardet, del 3