Politiet mener oppholdsforbudet virker etter hensikten