Kulturminner på Strømøya må undersøkes før vei kan bygges