Fjellværøy IL har søkt tillatelse til å lage rullestolsti bort til badeplassen ved Fjellværvatnet på Fjellværsøya.

Hitra kommune er grunneier og rådmannen mener det er svært positivt at det lages adkomst for bevegelseshemmede til badeplassen.

Stien blir etter planen rundt 120 meter lang og 1,5 meter bred, og skal lages av komprimert stein og grus slik at det kan kjøres på rullestol.

Kommunen vil stille som krav at en bekk som skal krysses ikke legges i rør, men at det bygges bru eller lignende for å holde bekken åpen.

Saken skal behandles av formannskapet tirsdag 6. mars.