Norske Lakseelvers landsmøte krever påbud om at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og umiddelbart spores til rettmessig oppdretter.

Landsmøtet krever også at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017.

Det uttaler organisasjonen i en pressemelding.

- Kravet om merking er nøyaktig det samme som samtlige medlemsbedrifter i oppdrettsorganisasjonen Sjømat Norge forpliktet seg til gjennom et miljøløfte som ble avgitt i 2011. Når forpliktelsene fra oppdretterne ikke er overholdt fem år senere, er det på høy tid at påbud erstatter tomme løfter, uttaler Norske Lakseelver i meldina.

Landsmøtet ble avholdt i Drammen 23. mai. Ragnhild Brennslett fra Rana ble valgt til ny leder etter avtroppende leder Nils Pettersen fra Lakselv. Vidar Børretzen fra Etne ble valgt til ny nestleder.

- Regjeringen må nå skjønne at vi ikke kan vente lenger med å kreve merking av oppdrettsfisken. Hele to av tre vassdrag er nå så påvirket av rømt oppdrettslaks at de ikke tilfredsstiller minstekravet i kvalitetsnormen for villaks. Om denne næringen skal vokse, må lakselusa under kontroll og oppdrettsfisken spores, uttaler nyvalgt leder Brennslett.