Torsdag fortalte Hitra-Frøya.no om ILA-mistanken ved Måsøval fiskoppdretts lokalitet ved Fjølværet mellom Sør-Dyrøya og Mausund. Fredag ble diagnosen endelig bekreftet, og Mattilsynet gjorde vedtak om at laksen i to merder må slaktes/destrueres i løpet av kommende uke.

Steinar Johnsen i Mattilsynet opplyser at Måsøval fiskoppdrett vil starte destruering allerede mandag, og at den smittede fisken vil være borte i løpet av mandag/tirsdag.

Bedriften har valgt å destruere smålaksen. Det vil si at den bedøves/avlives ved hjelp av elektrisitet, før den så kvernes opp og ensileres (tilsettes syre for å drepe smittestoffene).

Måsøval fiskoppdrett ønsker å ale opp laksen i de seks merdene på lokaliteten hvor det ikke er påvist smitte. De må legge fram en slakteplan for dette, som Mattilsynet må godkjenne og følge opp.