Bevarings-arbeidet ved Terningen har startet

foto