- Folk var nok litt skeptiske til at det kom folk utenbys fra og kjøpte stedet

foto