Høyest gjennomsnittspris på boliger i øyregionen hadde i fjor Fillan (snittpris på 2,8 millioner kroner), Sistranda (2,7 mill. og Fjellværøya (2,7 mill. kr.), med Hammarvika (2,5 mill. kr) og Sandstad (2,4 mill. kr.) ikke langt bak.

Det viser lokalavisas kartlegging av boligomsetninga i fjor, der vi har brukt vår nye kartbase som utgangspunkt.

Oversikten gjelder det som i omsetningsstatistikken fra Kartverket betegnes som boliger. Vi har derfor holdt fritidsboliger og rene tomtesalg utenom. Statistikken gjelder alle kjøp/salg av boliger i Frøya og Hitra i 2017, noe som omfatter over 360 boligsalg.

Den dyreste boligen

Ikke uventet varierer gjennomsnittsprisen mellom grendene ganske mye, og like ventet er det i boligområdene rundt kommunesentrene og hovedfartsårene at snittprisen er høyest. Hammarvika, Fillan/Ansnes og Sistranda omfatter ganske mange boligsalg, slik at gjennomsnittsprisen er betegnende for hva man i snitt måtte ut med i fjor. Mens i mindre grender kan det være få salg og derfor får et salg med høy eller lav pris betydelig utslag på gjennomsnittsprisen.

Den dyreste boligen som ble solgt i øyregionen i fjor, ligger i Sistranda og kostet over 4,5 millioner kroner.

På de påfølgende sidene har vi listet ut samtlige eiendomsomsetninger i Frøya, Hitra og Snillfjord i 2017. På våre nettsider finner du i tillegg digitale kart som også viser geografisk plassering på boligen og historisk omsetningsdata for hver enkelt eiendom.

Boligsalgsoversikten tilbake

Lokalavisa har i mange år levert oversikter i papiravisa over eiendomsomsetning i øyregionen. For noen år tilbake denne tjenesten ut på nett og laget digitale oversikter fra Hitra, Frøya og Snillfjord. Etter et par års opphold er vi nå tilbake med oppdaterte oversikter over omsetning av boliger, hytter, næringsbygg og andre typer eiendommer i øyregionen. Kartene blir kun tilgjengelig på HF+.

En avtale med Kartverket gir oss mulighet til å distribuere offentlige data fra Grunnboken og Matrikkelen. Omsetningsinformasjon av eiendom blir visualisert i kart, som leserne selv kan orientere seg i. Løsningen er levert av Norkart, som har over 50 års erfaring fra bransjen.

Slik bruker du det digitale kartet på HF+

Omsetningsinformasjon av eiendom blir visualisert i kart, som du selv kan orientere deg i.

Du kan selv velge om man vil lese informasjonen i et vanlig kart, på et foto eller som hybrid av disse (velg oppe i høyre hjørne av kartet).

Klikk på eiendommen du vil vite mer om. Det er mulig å zoome i kartet.

Databasen er ikke tilgjengeliggjort for åpne søk. Men kartene vil ut fra redaksjonens vurdering bli tematisert. For eksempel kan det være redaksjonelt interessant å lage en oversikt basert på en tidsperiode, eksempelvis alle eiendommer solgt i en måned, noe vi kjenner fra papiravisa.

Offentlige data fra Grunnboken og Matrikkelen inneholder også historisk oversikt over omsetning og overdragelser på den enkelte eiendom. Dette finner du ved å bruke piltasten høyre/venstre inne i informasjonsboksen på den eiendommen du vil se nærmere på.

Kart-funksjonen er tilpasset både pc-skjermer, nettbrett og smartmobiler.Det er Kartverket som utsteder tillatelse til å distribuere offentlige data fra Grunnboken og Matrikkelen. Løsningen er levert av Norkart, som har over 50 års erfaring fra bransjen.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no

sjekk HF+

for de digitale kartene