– Det er en tidkrevende prosess å utvikle en ny vaksine