Sist torsdag meldte Mattilsynet om ny mistanke om ILA smitte ved Salmars anlegg Salatskjæra. Anlegget ligger i kontrollområdet som ble opprettet, etter at det ble funnet ILA i to av Salmars anlegg, Ørnøya og Ørnøya II i april.

Mandag melder Mattilsynet at det ikke er ILA-smitte ved Salatskjæra.

- På bakgrunn av nye undersøkelser ved Veterinærinstituttet, kan mistanken om ILA på lokaliteten 34857 Salatskjæra avkreftes.  Lokaliteten drives av Salmar Farming AS. Oppdrettsanlegget er  ikke lenger båndlagt for ILA, og de generelle bestemmelser for anlegg i observasjonssone for ILA gjelder, skriver Mattilsynet.