Både Lerøy og kontrollørene fattet mistanke etter funnet av en svær oljelekkasje