Uenige om hva som river strømkabelen løs fra grendahuset