Etter teateret, var det mye spennende å finne på biblioteket