Hele Frøya blir ILA-kontrollområde og sju anlegg på Hitra