Av: Siw Hermanstad

Vogntog kjørte forbi tunnel-bommen