Av:
  • Siw Hermanstad

Vogntog kjørte forbi tunnel-bommen