Slik svarer politimesteren på påstander om at han lar seg bruke av TrønderEnergi