Årets yrkes- og utdanningsmesse foregår i Frøyahallen. Torsdag 18. januar fylles hallen med masse ungdom og voksne.

– Messa starter med VG1 elevene, men også voksenopplæring og Intro Frøya Kommune er invitert. Her kommer det personer i en bred aldersgruppe. Alle har de sin unike historie og mål med å delta på denne messa. Så dette gir litt ekstra krydder, forteller Randi Annette Enge, som er prosjektleder på Blått Kompetansesenter.

Du er velkommen enten du er på utkikk etter jobb, vil sondere utdanningsmuligheter eller du ønsker å treffe potensielle arbeidsgivere.

– Vi vet ut ifra forskning at det ofte er mor som har størst påvirkningskraft på ungdommens utdanningsvalg. Det er derfor viktig at foreldre og foresatte får anledning til å se og oppleve hva som kan virke spennende og engasjerende for nettopp sine ungdommer.

Messa vil ha fokus på aktiviteter, og det ønskes at bedriftene tar med seg arbeidsoppgaver og aktiviteter for å la ungdommen prøve seg frem – gi dem en smak av deres arbeidshverdag. Enten det er snekring, måling av blodtrykk, boring av tenner m.m. Målet er at elevene skal få prøvd seg på det meste.

Presentasjoner

Det vil holdes korte presentasjoner fra syv sponsorer; BEWI, SalMar, MOWI, Frøy, Lerøy, Scale AQ og KI-Investeringsselskap.

– I tillegg ønsket jeg å sette søkelys på to av de syv utdanningstilbudene som Guri Kunna har. Restaurant og matfag, samt helse og oppvekstfag. Her kommer det folk fra arbeidslivet som skal si litt om deres egne reiser og valg de tok i ung alder, og ikke minst sette søkelys på yrkene de har behov for i fremtiden, forklarer Randi Annette.

Digital katalog

Også i år har de en digital katalog som elevene bruker flittig i klassene nå frem til møte med bedriftene. Det er for at de kan forberede seg hva som møter dem, forberede konkrete spørsmål og ikke minst se bredden av bransjene vi har. Den egner seg godt som et oppslagsverk fram til det spennende valget om videre utdanning skal tas – både for ungdommen, foreldre og foresatte.