Får servert loshistorie ombord mellom Knarrlagsund og Sandstad

foto