Reaksjoner på strenge korona-tiltak for fritidsaktiviteter. - Er klar over at dette er en streng anmodning

foto