- Vi er en skole som er opptatt av miljø, og nå vises det