Klokka 10 i dag (torsdag) møtes Frøya kommunestyre. Flere saker står på agendaen. En av de som har fått mest oppmerksomhet i forkant, er hvordan man vil løse avtaleforslaget om leie og gjenkjøp av skolelokaler ved Nordskag oppvekstsenter.

FØLG MØTET DIREKTE FRA KL. 10 VED Å KLIKKE PÅ DENNE LINKEN

Grendalagene Nordskag/Kverva og Valen har tilbudt seg å gå inn et samarbeid med kommunen om utbygging av oppvekstsenteret. Grendalagene ønsker å bygge ut og stå som eier den første tida, mens kommunen leier lokalene før de på et senere tidspunkt kjøper lokalene. De siste månedene har partene forhandlet om en avtale. Men som lokalavisa Hitra-Frøya kunne fortelle i tirsdagsavisa, har administrasjonen i kommunen blitt skeptisk til en slik avtale etter at kommunens jurist har gått gjennom avtaleutkastet.

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund har tatt "æren" for at Frøya kommune har fått to bøter for å bryte loven om offentlige anskaffelser. Juristene og kommuneadministrasjonen fraråder en ny avtale med grendalagene fordi man er redd dette fører kommunen inn i et nytt lovbrudd.

Saken ble drøftet i formannskapet tidligere i uka.

- Hvorfor ble ikke lovligheten rundt samarbeid mellom grendalag og kommune undersøkt tidligere, spurte Kristin Reppe Storø (Ap) under det møtet

Også kommunepolitikernes endelige prioriteringsliste over trafikktiltak skal drøftes under dagens møte. Se rådmannens prioriteringsliste her

Saklista

Møtet starter med et par orienteringssaker:

Saklista har denne rekkefølgen:

Kl. 10: Orientering ved MOT (Ulrik Ervik og Roger Fredheim med flere)

Kl. 12:30: Word Cafe Havbruk

Saker:

Godkjenning av protokoll

Referatsak

Frøya kommune - lokalsamfunn med MOT-avtale

Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-2023, prioriteringer

Gjenbrukstorg, godkjenning av kjøpekontrakter

Avtale om leie og gjenkjøp av skolelokaler Nordskag oppvekstsenter

Ordførerens orienteringer

Klage på vedtak om oppreisning (Unntatt offentlighet)

Dokumentene kan du laste ned via lokalavisas lokalpolitikk-sider her. (Klikk på ønsket kommune og ønsket utvalg)