NRKs «Sommerbåten» legger i sommer til på Hitra på sin reise fra Vadsø til Oslo. Nå starter kommunen forberedelsene til besøket.

Formannskapet skal i dag(tirsdag) oppnevne en arbeidsgruppe som skal koordinere tilretteleggingen for Nrks Sommerbåt når den legger til ved Hopsjøbrygga 9.juli.

Arbeidsgruppen skal også foreslå gode innslag for NRK, som profilerer Hitra kommune i tråd med intensjonene i kommunens samfunnsplan.

«Sommerbåten» er arena for Sommeråpent, Reiseradioen og en ny dramaserie som skal spilles inn dag for dag under den åtte uker lange reisen.

Rådmannen foreslo daglig leder for Hopsjøbrygga, Tom Skare og Otto J. Lien ved Kvernhusvik skipsverft som medlemmer i arbeidsgruppen. Det var formannskapet enig i.

Glade for ildsjelene

Ordfører Ole Haugen mente at miljøet rundt Hopsjøbrygga allerede hadde gjort mange forberedelser.

- Det har vært vanskelig å jobbe videre med forberedelsene før vi fikk klargjort at Sommerbåten kunne legge til på Hopsjøbrygga. NRK hadde henvendt seg til oss for å høre om det kanskje var mer fornuftig å legge til ved Kysthavna. Men der er det ennå ikke egnet for å ta i mot et slikt besøk. Etter det har Otto Lien ved Kvernhusvik skipsverft gjort en grundig jobb for å legge til rette for at hurtigruta kan legge til, og i forrige uke var statslos Ottar Eik på befaring og godkjente innseilingen. Og det er allerede gjort en del forberedende tenking av ildsjeler ved Hopsjøbrygga. Det skal vi være glade for. Men jeg mener at kommunen også bør ha litt styring med det som skjer, mente Haugen.

Videre ble det en diskusjon om hvem andre som burde sitte i arbeidsgruppen.

Parelius i miniatyr

Varaordfører Per Ervik foreslå Haugen som leder for arbeidsgruppa.

- Dette blir storopplegg, og en sjanse til å sette Hitra på kartet. Det er mange lokale  ildsjeler som står på for at det skal bli så bra som mulig, men spørsmålet er hvor mye av Hitra som skal representeres. Kan Kystmuseet eller andre personer for eksempel bidra med historikk. Skare og Lien mener jeg er en naturlig del av arbeidsgruppen, de vil helt sikkert sette all sin ære i i at båten kan legge til trygt og tatt i mot på en god måte. Og Skare er jo en Parelius i miniatyr. Spørsmålet er hvor mange flere vi skal ha med. Jeg foreslår ordføreren som leder, så frekk er jeg, sa Ervik.

- Det høres ut som vi er på rett spor. Men det er også viktig å ha med noen som kan fortelle om Hitra i det 21.århundre og hva vi skal bli. Det kan kanskje være ordføreren sin oppgave, mente Dag Willmann.

- Det må være en helhetstenking når det er så stor mulighet for å markedsføre Hitra. Da er det viktig at kommunen er med, og jeg kommer ikke unna rollen med å ta i mot Sommerbåten. Men utover det føler jeg ikke at jeg skal stikke meg frem i ett og alt som sies, svarte Haugen.

Må skille seg ut

- I tillegg til de som er nevnt så må det være noen koblinger på kultursiden. Det blir sikkert noen kulturinnslag på noen vis, mente Torfinn Stub.

- Det er viktig å tenke på hvilke av våre kjente artister vi vil ha frem på dekket på Sommerbåten, sa Haugen.

- Jeg kan tenke meg å foreslå Venke Jobotn eller Sven Amund Fjeldvær for å ta vare på næringsbiten, foreslå Trygve Sivertsen.

- Det er gode forslag, men jeg kan ikke huske at noen av innslagene for to år siden gjorde et uutslettelig inntrykk på meg, så jeg er usikker på markedsføringsverdien. Vi skulle hatt med noen som kan skille seg ut. Frode Arntsen har mange fine innfall. Det så vi i helgen da han arrangerte straffekonkurranse for inntekt til barnebanen, mente Dag Willmann.

- Nrk har fokus på kortreist mat, og har plukket seg ut Hitramat som en bedrift de vil besøke. Lindis Aune ved Hitramat kan være et godt forslag, foreslo Haugen.

- Og Randi Lundkvist som leder for Hitra næringsforening er naturlig å ha med, mente rådmannen.

- I tillegg må vi mobilisere mange båter som kan følge Sommerbåten til og fra land, og vi må sørge for et stort oppmøte på Hopsjøbrygga slik at det blir gode TV-bilder, sa Haugen.