- Det har vært frustrerende å se så mange gode forslag bli nedstemt

foto