Et av de sentrale diskusjonstemaene i dagens fellesmøte om intensjonsavtale mellom øykommunene, var om Snillfjord kommune skal være en del av forhandlingsutvalget framover.

Som kjent har Hitra ønsket å ta med Snillfjord et slikt utvalg nå, mens Frøya har vedtatt at man bør vente til Snillfjord kommune selv har avgjort om kommunen vil inngå i en øykommune eller ikke.

Snillfjord-ordfører John Lernes (Ap) var også tilstede i møtet og ga uttrykk for at Snillfjord ønsker å være en del av forhandlingsutvalget. Kommunen har nylig lagt fram en utredning der det legges fram fakta rundt de tre hoveddelene av Snillfjord. Her skisseres det en mulighet at den ytre delen med Sunde, Vingvågen/Hemnskjel trekkes mot en ny kystkommune.

I et av ordskiftene ønskes ordstyrer Ole L. Haugen (Hitra Ap) å høre salens synspunktet på Snillfjord som en del av forhandlingene om en intensjonsavtale.

Ordskifte

Pål Terje Bekken (Frøya Ap): - Når det gjelder det vi har sagt med tanke på Snillfjord i vårt vedtak, syns jeg ikke at vi i formanskapet kan endre dette uten å ta med tilbake og diskutere det nærmere. Jeg ser positivt på det, men vi må ta en runde på det i forhold til mandatet vårt.

Eldbjørg Broholm (Hitra Ap): - Jeg registrerer hva Frøya sier om Snillfjord. Jeg kan ikke dy meg, og må si det er merkelig at ikke Frøya har fått med seg innbyggerinitiativet fra Snillfjord, som har ligget på bordet i over ett år.

På Terje Bekken: - Jo, vi har fått det med oss, og det står også i vedtaket vårt. Frøya kommune forholder seg til innbyggerinitiativet, men tar ikke stilling til om Snillfjord skal inn i en eventuell øykommune før Snillfjord selv har tatt stilling til dette. Vi har fått sterke signaler fra Snillfjord i dag om at de ønsker å være en del av forhandlingene. Vi føler behov for å ta en runde på dette, vi ser og hører ønsket fra Snillfjord. At S kan bli en del av forhandlingene, er godt mulig, men vi har ikke mandatet i dette møtet, så må ta litt benkningstid på det.

Kristin Reppe Storø (Frøya Ap): Vi tar med oss dette tilbake. Vi har sagt i tidligere vedtak at vi er åpen for andre kommuner, men vi har også vært tydelige på at det er Hitra som er førsteønsket. Nå har Snillfjord utredet deling, og vi skal komme tilbake med klart svar.

Oppsummeringa:

Lenger kom man ikke i dette spørsmålet i dag. Ordstyrer Haugen oppsummerte gjennom disse punktene hva kommunene ble enige om i dag:

  • Samtidig folkeavstemming den 23. mai

  • Frøya melder tilbake om man syns det er ok at Snillfjord deltar i forhandlingene om ny avtale.

  • Det settes ned et forhandlignsutvalg med tre fra hver kommune

  • Dersom det trengs en prosessveileder, støtter kommunen seg på fylkesmannen.