Sør-Trøndelag Fremskrittspartis årsmøte vedtok i helga å ville innføre politiattest i eldreomsorgen. Spørsmålet kom opp gjennom et forslag fra partiets ungdomsorganisasjon.

Fylkesformann for ungdomspartiet, Maria Alseth, sier dette er en viktig seier.

- Det burde være en selvfølge at folk som har begått vold eller overgrep ikke får jobbe med eldre. Ved å kreve politiattest kan man sikre nettopp dette, sier Alseth i en pressemelding. Hun reagerer sterkt på at det i dag er krav om politiattest for å arbeide med barn- og unge og funksjonshemmede, men ikke for å jobbe med eldre mennesker.

- Vi vet at særlig demente mennesker er i en sårbar situasjon, som kan bli utsatt for vold og overgrep uten i verste fall å ha mulighet til å si ifra, sier Alseth. Hun mener man derfor må bli flinkere til å ivareta de eldres sikkerhet, uavhengig av om de bor hjemme eller på sykehjem. Alseth tror derfor krav om politiattest kan være et tiltak som i større grad sikrer de eldre en tryggere hverdag.

-  Aner vi noe om hvor utbredt evt vold mot eldre er?

- Meg bekjent finnes det dessverre ikke noen statstikk over hvor mange eldre som blir utsatt for vold. Vi mener at det uansett er viktig å sikre at de eldre kan være trygg på at de ansatte ikke tidligere har begått voldelig straffabare handlinger. Dette er en sårbar gruppe, som ikke alltid har mulighet til å varsle om vold forekommer. Da er krav om politiattest en fornuftig løsning, mener vi, sier Alseth til Hitra-Frøya.