Rådmannen ber formannskapet om å støtte Hitras deltagelse i Island Games(IGA) på Jersey med 82.000 kroner.

I sin søknad om støtte skriver Hitra IGA at det i år vil delta hele 85 deltakere og ledere, i sju idrettsgrener.

Kostnadene er beregnet til én million kroner. Blant annet må det leies et charterfly med 95 seter. Egenandelen per person er satt til 12.000 kroner. Det søkes støtte på 2.000 kroner per person som er under 25 år, som teller 41 utøvere.

Rådmannen mener dette er et viktig og positivt tiltak for unge idrettsutøvere på Hitra, og anbefaler å gi søknadssummen, i tillegg til de faste 30.000 kronene som er budsjettert til lekene.