Salmar-konsernet setter rekord med en omsetning på over 11,3 milliarder og driftsresultat på nær 3,5 milliarder