- Bør ha folkeavstemming der også ungdommene får delta