- Når det utstedes såpass mange gebyr, må man regne med flere kontroller framover