Om ei uke kan det bli avgjort at det bygges gang- og sykkelvei her