NVE: - Utbygger skal kunne gjøre seg nytte av best tilgjengelige teknologi