Dette vil ny vei mellom Sula og Mausund koste

foto