Slik skal helseberedskapen bli bedre, selv uten dagambulansen