Bli med ombord Frøy Rederis nye brønnbåt til over 300 mill. kroner