- Tendensen er å bagatellisere problemene og det provoserer meg