- Tendensen er å bagatellisere problemene og det provoserer meg

foto