Hitra kommune er ifølge fylkeskommunen en av kommunene i fylket hvor det har vært gjort minst relatert til bredbånd- og mobildekning de siste åra.

- Dette må endres. Vi må få Hitra ut av den digitale blautmyra de befinner seg i. Men det vil kreve samarbeid, finansiering og ikke minst interesse fra beboere og næringsliv, sier Pål M. Dahlø, rådgiver for digital infrastruktur i Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

I samarbeid med Hitra kommune, aktører fra det lokale næringslivet og noen dedikerte beboere, er det identifisert flere problemområder som det nå jobbes med, forteller han gjennom en pressemelding.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune vil i samarbeid med Hitra kommune og utvalgte aktører i telebransjen gjennomføre flere tiltak på Hitra.

Slik skal man få bedre tilgang

Prioriteringen er besluttet av kommunen og omfatter følgende:

  • Ny bredbåndsløsning til samtlige skoler på Hitra.

  • Arbeide for nye bredbåndsløsninger for husstander som ikke har god kapasitet.

  • Etablere minst to nye basestasjoner for mobildekning, først på Andersskogan, deretter Fjellværøya.

Tredelt fokus på bredbånd

Bredbåndssatsingen til fylkeskommunen har et tredelt fokus; husstander, næringsliv og skoler. Hitra videregående skole kommer inn under fylkeskommunens drift og vil i disse dager få 1Gbit/s på fiberbredbånd, forteller Dahlø.

For de øvrige skolene, med unntak av Fillan, så er situasjonen heller laber.

- Det forventes god tilgang på nett og nettbaserte tjenester i dag. En skole som kun har noen få Mbit på en gammel kobberlinje vil ikke henge med i dagens digitale samfunn. Målet nå er å få minst 100 Mbit/s til samtlige skoler. Og pr nå har vi gode signaler på at dette vil løse seg. Dialogen med relevante utbyggere er i gang, og en beslutning forventes før årsskiftet, forteller Dahlø.

- Fiber er mangelvare på store deler av Hitra og vi må derfor benytte radiobaserte tjenester for å få alle skolene opp på høy kapasitet, sier han.

Bredbånd til husstander løses i dag med tre teknologier, fiber, telefonlinjer og radio. Det kreves minimum 10 Mbit/s for å kunne kjøre de grunnleggende tjenestene.

- Fylkeskommunen setter 30 Mbit/s som en minstekrav, og 100 Mbit/s som et mål innen tre år. Skal vi lykkes med dette må det etableres fiber flere steder på Hitra. Telenor har fiber over øya, men denne er kun gjort tilgjengelig for et fåtall bedrifter, forteller han. Canal Digital (Telenor) har forsøkt seg på Fillan, men dette har foreløpig strandet grunnet manglende interesse. Men nå sier Canal Digital at man vil satse igjen (se egen sak på side 3)

- Ut over dette er det brukbart med kapasitet nært telefonsentralene (inntil 1000 meter). Men dette oppleves også som tregt når mange bruker nett samtidig. Årsaken er mangel på fiber til sentralene, forklarer Dahlø..

Så finnes det også muligheter for radiobasert bredbånd, men med begrenset kapasitet.

- Jeg tror det er riktig å få inn en ny aktør på fibermarkedet på Hitra, slik at vi kan få litt konkurranse om kundene, sier Dahlø. Dette kan løses med at vi definerer noen områder for utbygging og lyser ut dette i en offentlig anbudskonkurranse. Næringslivet har vi sett nærmere på. Det finnes løsninger med høy kapasitet flere steder. Men ofte er dette kostbare løsninger, både i etablering og drift. Igjen er det mangel på fiber som er årsaken, sier Dahlø.

Han mener det kan være lurt for bedriftene å ta dialogen med en utbygger for å se på hva som kan gjøres. Både kommunen og fylkeskommunen kan bistå i dette arbeidet.

Mobildekning

Mobilselskapene er inne i en periode der omtrent all fokus går ut på å oppgradere eksisterende dekning til 4G.

- På Hitra kom det nylig en ny basestasjon på Sandstad. Dette er trolig det eneste som gjøres av kommersiell satsing på Hitra hva angår mobildekning. Både Telenor og Telia har lansert løsninger for bedre innendørs mobildekning for bedrifter. Løsningen er relativt kostbar, men likevel mye rimeligere enn å bygge en helt ny basestasjon. Men det forutsettes at det er bredbåndstilgang i de aktuelle bygg hvor en slik løsning skal etableres, sier han.

For private husstander og små bedrifter kan Wifi-tale være et greit alternativ for å få mobildekning innendørs. Dette krever også tilgang på bredbånd og wifi, men ikke så høy kapasitet.

- Så må den generelle dekningen på Hitra må forbedres flere steder. Og dette kan kun realiseres ved å bygge flere master. Fylkeskommunen har gjennomført en befaring i høst med fokus på områdene Andersskogan/Forsnes og Fjellværøya. Her var dekningen flere steder helt fraværende. Vi har noen utfordringer med grunneiere, men håper dette løser seg på sikt, sier han