Inntian båtforening planlegger å bygge ny småbåthavn i Breivikfjæra på Inntian. Firmaet 3Dsmia skal stå bak planarbeidet, og Frøya kommune har varslet oppstart av planarbeid/ detaljregulering. Det skal tilrettelegges for cirka 60 båter og 12 naust, og det legges opp til å bygge to moloer.