- Jeg tror ikke det er så mange skippere i andre selskaper som gjør det