- Jeg skal ha en før jeg dør. Koste hva det koste vil