Harald Larssen, som leder Lerøy Midt, har store størstedelen av livet jobbet med sjørelatert arbeid, både som ekstrahjelp på oppdrettsanlegg, i sjøforsvaret og som leder i Lerøy-systemet.

Oppdrettsfrelst siden han ba om jobb som ekstrahjelp i 8. klasse

Som 15-åring sto Harald Larssen på merdkanten og kastet fôr til laksen med håndmakt, nå er han toppsjef i Lerøy Midt.