Eldbjørg Broholm i den kommunale aksjonskomiteen på Hitra er godt fornøyd med det foreløpige resultatet. Ved 19.30-tida søndag kveld runder man en kvart million kroner, noe som i følge kommunens nettsider utgjør i overkant av 54 kroner pr. innbygger. Gaver gitt over telefon er ennå ikke medregnet, og heller ikke statens bidrag er ennå fordelt på kommunene.

- Det er kommet inn i 108.328 kroner på bøssene. Det er vi svært godt fornøyd med. Dette beløpet er over 20.000 kroner høyere enn i fjor. Gaver fra bedrifter, skolenes aksjoner og kommunen er også høyere enn i fjor. Her må elevenes innsats på skolene berømmes, sier Broholm til Hitra kommunes nettside.

Ifølge tv-aksjonens nasjonale oversikt på NRK.no, er det pr. kl. 21 registrert innkommet 51.53 kroner pr. innbygger på Hitra og 50,11 kroner pr. innbygger i Snillfjord. Sør-Trøndelags mest giverglade kommune er i skrivende stund Osen, der det er gitt beløp tilsvarende hele 122 kroner pr innbygger. Frøyas resultat er ennå ikke klart.

Oppdaterte tall fra tv-aksjonen finner du her