Små perler av industriell mikroplast forsøpler strender og hav langs store deler av norskekysten. Naturvernforbundet og berørte kommuner forsøker nå å finne kilden til forurensningen.

– Forurensningen fra industribasert pellet har pågått i mange år og er et stort nasjonalt og internasjonalt problem, sier Per-Erik Schulze, fagrådgiver i Naturvernforbundet.

Mikroplasten kan være livsfarlig for fugl og fisk som får i seg de små plastbitene. En enstemmig energi- og miljøkomité på Stortinget krevde sist måned at regjeringen utarbeider en handlingsplan mot mikroplast. Plastperler fra ulike produksjoner finner man igjen på en rekke norske strender, som innerst i Oslofjorden, i ytre Oslofjord, i naturreservatet Hvaler, dessuten i Vestfold, Telemark, Jæren, Ålesund og på Hitra, viser dokumentasjon fra Naturvernforbundet.

Vil finne kilden

De små, skinnende plastperlene lyser mellom tang og tare på Frierstranda i Porsgrunn. De ser egentlig ganske fine ut, som slike perler barn lager morsomme halskjeder av. Men form og utseende bedrar. Den oljebaserte plastindustrien bruker dem som råvare. På ulike måter havner mikroplasten i sjøen, enten ved lossing fra skip eller utslipp fra fabrikkene. Nå ønsker man å finne kildene bak utslippene i Porsgrunn, der Naturvernforbundet sist uke varslet Kystverket om akutt forurensning av råvareplast i strandsonen. Schulze mener det er akutt behov for opprydding i fjæra før plastkulene spres videre og kanskje langt av sted.

Folk fra Norges Naturvernforbund samler plastpellets og andre plastprodukter, her fra fjordsystemet i Grenlandsområdet.

Funn av pellets i Arktis

Den lette plastpelletsen spres langt, bekrefter Geir Wing Gabrielsen, seksjonsleder Miljøgifter ved Norsk Polarinstitutt.

– Vi har funnet plastpellet i magen på sjøfuglen havhest også i Arktis, opplyser han. Plast kan også inneholde giftstoffer. Forskerne arbeider nå med å finne ut om miljøgifter påvirker havhesten som har fått i seg plast. Det er antatt at marin forsøpling dreper mer enn en million sjøfugler per år, og det er påvist at plast påvirker mer enn 800 marine arter.

– Selv om ikke alle dør når de får i seg plast, påvirkes fuglene av plasten. Avmagring og mindre mat til ungene er noen av effektene på sjøfugler, sier Wing Gabrielsen.

Miljødirektoratet mener mikroplasten er en stor trussel mot livet i havet. (©NTB)