Medlemmer fra Frøya, Hitra og Snillfjord tilknyttet fagforeninga Delta har samling på Siholmen torsdag ettermiddag og kveld.

- Vi samles for en hyggelig fagkveld med motivasjon som tema, sosialt samvær og litt om tariff 2014, forteller Jorun Pedersen, som er hovedtillitsvalgt i Delta Hitra

30-35 personer er påmeldt, forteller hun.

Til samlinga kommer Heidi Klegstad, omtalt som profesjonell geldesspreder, for å holde et motivasjons-foredrag. Klefstad vil snakke om det å gjøre hverandre gode, om å se og bli sett og hvordan vi alle kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.