- Det må tas en ekstra vurdering på om vedkommende er skikket til å kjøre bil

foto