Deler ut penger til 73 friluftsformål. Ett av disse er på øyene